Фитнес упражненияИзберете мускул, за който желатете да видите упражнения

Biceps
Brachialis
Quadriceps
Biceps femoris
Semitendinosus
Semimembranosus
Trapezius muscle
Erector spinae
Rhomboids
Pectoralis major
Rectus abdominis
Obliques
Gastrocnemius
Brachioradialis
Deltoid
Wrist flexors
Gluteus maximus
Levator scapulae

Популярни упражнения

Лицеви опори за трицепс ( Triceps Push-Ups )

Упражнение за Трицепсичетиво за 1 мин.

Подходящо за мъже и жени начинаещ, средно напреднал, напреднал

Планк - предна опора ( Front Plank )

Упражнение за Коремчетиво за 1 мин.

Подходящо за мъже и жени начинаещ, средно напреднал

Мъртва тяга ( DeadLift )

Упражнение за Гръбчетиво за 1 мин.

Подходящо за мъже и жени начинаещ, средно напреднал, напреднал

Гребане с щанга или чукчета ( Barbell Lying Row )

Упражнение за Гръбчетиво за 1 мин.

Подходящо за мъже и жени начинаещ, средно напреднал, напреднал

Дърпане на долен ( хоризонтален ) скрипец ( Cable Seated Row, Cable Straight Back Seated Row )

Упражнение за Гръбчетиво за 1 мин.

Подходящо за мъже и жени начинаещ, средно напреднал, напреднал

Дърпане на вертикаен скрипец ( Cable Pulldown Wide Width Grip )

Упражнение за Гръбчетиво за 1 мин.

Подходящо за мъже и жени начинаещ, средно напреднал, напреднал

Кофички за трицепс ( Triceps Dips )

Упражнение за Трицепсичетиво за 1 мин.

Подходящо за мъже и жени начинаещ, средно напреднал, напреднал

Сгъване за бицепс с дъмбели ( Basic dumbbell curl )

Упражнение за Бицепсчетиво за 5 мин.

Подходящо за мъже и жени начинаещ, средно напреднал, напреднал

Сгъване за бицепс с щанга ( Barbell Curl )

Упражнение за Бицепсчетиво за 3 мин.

Подходящо за мъже и жени начинаещ, средно напреднал, напреднал

Разгъване на трицепс на горен скрипец ( Cable Pushdown )

Упражнение за Трицепсичетиво за 1 мин.

Подходящо за мъже и жени средно напреднал, напреднал