Упражнения за Корем


Планк - предна опора ( Front Plank )

Упражнение за Коремчетиво за 1 мин.

Подходящо за мъже и жени начинаещ, средно напреднал


Изберете мускул, за който желатете да видите упражнения

Rectus abdominis
Obliques

Biceps
Brachialis
Brachioradialis
Deltoid
Wrist flexors
Trapezius muscle
Levator scapulae
Erector spinae
Gluteus maximus
Quadriceps
Gastrocnemius
Pectoralis major
Rhomboids
Biceps femoris
Semitendinosus
Semimembranosus