Упражнения за Biceps


Мъртва тяга ( DeadLift )

Упражнение за Гръбчетиво за 1 мин.

Подходящо за мъже и жени начинаещ, средно напреднал, напреднал

Сгъване за бицепс с щанга ( Barbell Curl )

Упражнение за Бицепсчетиво за 3 мин.

Подходящо за мъже и жени начинаещ, средно напреднал, напреднал

Сгъване за бицепс с дъмбели ( Basic dumbbell curl )

Упражнение за Бицепсчетиво за 5 мин.

Подходящо за мъже и жени начинаещ, средно напреднал, напреднал

Сгъване за бицепс с дъмбели от седеж с наклон ( Dumbbell Incline Curl )

Упражнение за Бицепсчетиво за 4 мин.

Подходящо за мъже и жени начинаещ, средно напреднал, напреднал


Изберете мускул, за който желатете да видите упражнения

Rectus abdominis
Obliques

Biceps
Brachialis
Brachioradialis
Deltoid
Wrist flexors
Trapezius muscle
Levator scapulae
Erector spinae
Gluteus maximus
Quadriceps
Gastrocnemius
Pectoralis major
Rhomboids
Biceps femoris
Semitendinosus
Semimembranosus