Упражнения за Трицепси


Лицеви опори за трицепс ( Triceps Push-Ups )

Упражнение за Трицепсичетиво за 1 мин.

Подходящо за мъже и жени начинаещ, средно напреднал, напреднал

Кофички за трицепс ( Triceps Dips )

Упражнение за Трицепсичетиво за 1 мин.

Подходящо за мъже и жени начинаещ, средно напреднал, напреднал

Разгъване на трицепс на горен скрипец ( Cable Pushdown )

Упражнение за Трицепсичетиво за 1 мин.

Подходящо за мъже и жени средно напреднал, напреднал

Френско разгъване с щанга от лег ( Barbell Lying Triceps Extension, French Triceps Extension )

Упражнение за Трицепсичетиво за 1 мин.

Подходящо за мъже и жени начинаещ, средно напреднал, напреднал

Изтласкване на щанга от лег с тесен хват ( Close-Grip Bench Press )

Упражнение за Трицепсичетиво за 1 мин.

Подходящо за мъже и жени начинаещ, средно напреднал, напреднал


Изберете мускул, за който желатете да видите упражнения


Biceps
Brachialis
Brachioradialis
Deltoid
Wrist flexors
Trapezius muscle
Levator scapulae
Rectus abdominis
Obliques
Erector spinae
Gluteus maximus
Quadriceps
Gastrocnemius
Pectoralis major
Rhomboids
Biceps femoris
Semitendinosus
Semimembranosus