Условия за ползване

Последна актуализация : 25 февруари 2016 г.


Общи условия

Дефиниции :

  • "Сайтът" ще наричаме - интернет сайтът с уеб адрес fito.bg , който представлява свободно достъпен виртуален ресурс, който дава възможност на физически и юридически лица да четат,коментират статии, видео клипове, снимки и др. материали.
  • "Потребител" е всяко лице, което използва, която и да е от услугите предоставени от сайта.

Общите и останалите условия за ползване описани в този документ, важат за всички потребители

Сайтът си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време без предварително да известява за това, като публикува допълненията и измененията в сайта на адрес fito.bg/terms.

Сайтът не носи никаква отговорност за валидноста на публикуваните материяли, както и за тяхната точност, изчерпателност и коректност.


Права и задължения на потребителите

Потребителят се съгласява с условията за ползване, като попълва формуляра за регистрация или разглежда сайта.


Кодекс за публикуване в сайта

В сайта е забранено публикуването на:

  • текстове написани с латински букви
  • текстове, заглавието или описанието на които е написани изцяло с главни букви
  • текстове с повтарящо се съдържание
  • фалшиви или заблуждаващи текстове или обяви
  • обидни или расистки коментари, рекламиране на продукти или марки, също така текстове подронващи авторитета на други потребители, продукти или услуги и текстове нарушаващи добрия тон на общуване

При неспазване на кодекса за публикуване в сайта или по своя преценка, администраторите на сайта си запазват правото да изтриват текстове, както и да прекратяват временно или за постоянно достапа на авторите им.


Права и задължения на fito.bg

Сайтът по никакъв начин не се задължава да проверява, каквато и да било, информация въведена от потребителите му, включително снимков материал и не носи отговорност за въведеното от потребителите съдържание в сайта.

Сайтът и неговите администратори имат право да закрият и/или изтрият, ограничат достъпа до информация, услуги или профил на произволен потребител/и, по своя преценка без предварително предопреждение и без право на преразглеждане.

Сайтът има право да променя своите външен вид, подредба и функции без предварително предупреждение за това.

Сайтът има право да показва, зарежда, изпълнява и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си. Отговорност за съдържанието на всички реклами и запазените търговски марки носят единствено рекламодателите.

Сайтът не носи отговорност за каквито и да е щети, възникнали, в следствие на възможността или невъзможност да се използва част или цялата система поради технически или други причини.

Сайтът не носи отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация.

Сайтът има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугите от страна на всички свои потребители.